Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, moja specjalność to edytorstwo praktyczne. W ramach studiów obroniłem dwie prace dyplomowe z zakresu błędów edytorskich.

  • Temat pracy licencjackiej: Przykładowe błędy niedostrzeżone przez redaktorów i korektorów w czasopismach naukowych.
  • Temat pracy magisterskiej: Błędy edytorskie we współczesnej prasie polskiej na przykładzie dzienników.

W trakcie studiów zdobywałem doświadczenie w branży wydawniczej, realizując praktyki i staże w takich miejscach jak: tygodnik „Panorama Leszczyńska”, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Replika, drukarnia Mprint, Wielkopolska Biblioteka Publiczna, SiC! Szkolenia i Consulting i redakcja dwumiesięcznika Medical Maestro Magazine.